OPNZgKašelj

Javna participacija pri pripravi OPN občine Zg. Kašelj 

Pozdravljeni!

Namen teh spletnih strani je omogočanje javne participacije pri izdelavi občinskega prostorskega načrta za našo občino. Načrtovalci, ki pripravljajo občinski prostorski načrt naše občine, pri pridobivanju podatkov za delo potrebujejo tudi mnenje vas, dragi občani. O okolju, kjer bivate, veste veliko in morda s svojim znanjem posredujete koristne podatke, ki jih bodo načrtovalci lahko uporabili pri pripravi osnutkov prostorskega načrta.

Posredujete nam lahko podatke, ki jih poznate in opažate spremembe v prostoru. To je lahko karkoli in med drugim tudi: plazovitost, poplavnost, območja, kjer se radi zbirajo mladi, degradirana območja, divja odlagališča, onesnaževalce, opažene črne gradnje, ceste, ki ne zadoščajo količini prometa ipd. Morda poznate tudi podrobno zgodovino in lahko poveste, kaj je bilo na določenem območju pred mnogimi leti.

Veseli bomo vaših predlogov, debat in zapisov, saj boste s tem pokazali, da vam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.

Vaš župan

 

Gornji primer je zgolj informativne narave in ne odraža dejanskega primera omenjene občine.

18 December 2016

Obvestilo

Obveščamo vas, da je stran razširjena še z dvema orodjema.

18 December 2016

Opaženi

Včeraj so nas opazili tudi novinarji in o nas zapisali nekaj pohvalnih besed.

18 December 2016

Prispevki

Prvi prispevki vašega sodelovanja so že prisotni. Hvala!

RSS

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview