(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Odločevalci

Participacija
Izbrali ste vstop za odločevalce. Pred vami je generativna spletna platforma, ki omogoča izdelavo projekta z vašim naborom participativnih orodij. Orodja vam omogočajo pridobivanje javnega mnenja in ozaveščanje javnosti, kar bo posledično vašemu projektu dalo moč, s katero boste dosegli boljše rezultate. Opis orodij najdete na strani "Orodja".

Za lažje razumevanje uporabe generativne spletne platforme si preberite naslednji scenarij.

Primer izdelave OPN občine

Občina (naročnik) mora izdelati OPN in pri tem želi doseči večje sodelovanje javnosti (občani), ter omogočiti občinskim svetnikom, ki na koncu potrdijo OPN, lažje odločevanje. Zato naroči izdelovalcu prostorskega načrta (načrtovalec), da mora uporabiti sistem za javno participacijo skozi celotni postopek priprave OPN-ja. Načrtovalec se zato registrira na platformi kot načrtovalec in ustvari nov projekt. Pri tem izbere orodja, ki jih bo v okviru projekta potreboval. Izbere GIS, s katerim bo prikazal trenutno in predlagano stanje v prostoru, hkrati pa omogočil občanom, da lahko vnesejo svoje predloge in komentirajo predlagane rešitve, hkrati pa svetnikom spremljanje javnega mnenja in po želji tudi uplivanje nanj s svojim sodelovanjem. Izbere še:

  • forum, na katerem bo javnost lahko postavljala vprašanja. Nanje bosta odgovarjala načrtovalec in naročnik;
  • blog, na katerem bo naročnik opisal potek izdelave OPN;
  • spletne ankete, ki jih bo načrtovalec uporabil za zajem znanja o prostoru, ki ga imajo občani;
  • fotogalerijo, na kateri bodo lahko občani objavili svoje posnetke in jih opremili s komentarji;
  • e-izobraževalne vsebine, ki bodo omogočale občanom, da se poučijo o postopkih prostorskega načrtovanja.

Ko načrtovalec izdela projekt, je samodejno poslana zahteva sistemskemu operaterju generativne spletne platforme, ki ustvari novo spletno stran projekta na portalu z vsemi želenimi orodji. S tem načrtovalec dobi obvestilo, da je stran ustvarjena in jo lahko začne uporabljati. Načrtovalec takrat pošlje obvestilo vsem občanom in drugim udeležencem v postopku izdelave OPN-ja, da lahko začnejo uporabljati spletno stran projekta.

Vsak uporabnik lahko dostopa do strani brez poprejšnje registracije. Če pa želi sodelovati s svojimi predlogi, se mora registrirati. Aktivnosti, ki so na voljo uporabnikom, so odvisne od orodij, ki so nameščena na spletnih straneh projekta.

Naslednji korak, ki ga naredi načrtovalec, je, da vnese še vsebine, ki govorijo o načrtovanem OPN-ju. Na forumu odpre področja za komentiranje predlaganih vsebin prostorskega načrta, v blog vpiše postopke priprave in sprejemanja ter časovnico predvidenih posameznih dogodkov. Pripravi spletno anketo, ki mu bo omogočila, da bo pridobil želene podatke o znanju, ki ga imajo občani o obravnavanem prostoru. V spletno galerijo vstavi fotografije območja večjih posegov s pojasnili.

Občani, investitorji, predstavniki oddelka za prostor na občini in občinski svetniki se začnejo prijavljati na spletne strani in sodelovati v razpravah. Komentirajo blog naročnika, dajejo pripombe in pobude v spletni GIS, izpolnjujejo spletne ankete in tako dalje. Načrtovalec (tu v vlogi naročnika) vse prispevke javnosti strne v poročilo, ki ga objavi na spletnih straneh. Skozi časovni okvir za sprejem občinskega prostorskega načrta si naročnik pridobi pomembne informacije o stanju v prostoru od občanov, občani pa si razjasnijo nekatere predvidene posege in predlagajo svoje rešitve. Investitorji si pridobijo vpogled v razmišljanja občanov glede sprememb namembnosti, ki jih bo prinesel OPN, soglasodajalci pa se bodo lažje odločili za sprejem prostorskega načrta.

Seveda lahko generativno spletno platformo uporabite tudi za druge namene, povsod kjer potrebujete javno mnenje, ki bo podprlo vaše načrte. Lahko vam pomaga tudi pri pridobivanju idej in zajemanju znanja, ki ga ima lokalno prebivalstvo o prostoru.

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview