(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Orodja

Domov  /  Orodja
Orodja

Orodja predstavljajo osnovne gradnike, ki jih lahko uporabite pri priravi projekta participacije. Spodaj so opisani in našteti vsi, ki so trenutno pripravljeni za uporabo. V prihodnje bo na seznam dodano še kakšno orodje.

Spletni GIS
Minimize

Spletni geografski informacijski sistem (Web GIS) je skupina orodij, ki omogočajo prikazovanje prostorskih načrtov skupaj z različnimi kartografskimi podlogami (satelitski posnetki, tridimenzionalni objekti in podobno).
Blog

Blog je namenjen bolj osebnim zapisom in komentiranju teh. V procesih prostorskega načrtovanja je blog zanimiv, če ga piše strokovnjak s področja načrtovanja in opisuje svoje poglede na rešitev načrtovalskega problema. S tem spodbudi javnost, da njegove zapise komentira, in mu hkrati omogoči vpogled v odziv javnosti.
Anketa
Minimize

Anketni vprašalniki ali ankete omogočajo vnos odzivov uporabnikov in so načrtovalcem koristen vir podatkov, ki jih lahko uporabijo pri nadaljnjem načrtovanju posegov v prostor.
Klepet

Internetni klepet, ki se odvija v klepetalnicah, je namenjen hitremu pogovoru med več udeleženci hkrati, kot neke vrste sestanek. Pogovor se lahko zabeleži in se ga kasneje uporabi kot zapisnik sestanka.
E - vsebine

E-vsebine so vsebine, ki jih lahko namestimo na spletno stran. To so razna navodila, obvestila, izobraževalne teme, pojasnila ipd.
Mreženje

Spletna orodja, ki omogočajo izgradnjo družbenih omrežij, so idealna za organizacijo uporabniških skupin. Predvsem gre tu za možnost izmenjave mnenj med uporabniki ene skupine. Izmenjava mnenj je lahko v obliki pogovora med člani skupine, z objavljanjem slikovnega in besedilnega materiala, povezanega s skupino in njeno dejavnostjo, kot izražanje naklonjenosti ali neodobravanja neki zamisli.
Forum

E-forum, elektronski forum ali forum je torej javno mesto v medmrežju, ki omogoča razpravljanje in odločanje o določeni stvari. E-forum omogoča, da se uporabniki lahko udeležijo razprave in ji sledijo skozi daljše časovno obdobje. E-forumi gostijo različne teme, ki so lahko tudi moderirane.
Galerija

Spletne galerije omogočajo vnos fotografij načrtovanega območja in komentiranje prikazanega.
...

...

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview