(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Projekti

Domov  /  Projekti
Projekti

Na tej strani ustvarite nov projekt javne participacije ali obiščete katerega od že izdelanih.

Generativna spletna platforma je zasnovana kot spletni portal. Najpomembnejša funkcija portala je, da omogoča registriranim uporabnikom izdelajvo svojega projekta. Pod besedo "projekt" razumemo prilagoditev portala z izborom participatornim orodij po želji uporabnika, ki želi akcijo na področju prostorskega načrtovanja podkrepiti s participacijo čim večjega števila zainteresirane strokovne in laične javnosti. 

Projekt je viden v obliki spletnih strani, ki so podrejene temu spletnemu portalu. Pri definiranju projekta uporabnik določi namen projekta, izbere participativna orodja in območje v Sloveniji, za katero se izvaja projekt participacije. Ko je projekt definiran, sistemski operater na podlagi zahtev uporabnika ustvari spletno stran z nameščenim naborom orodij, ki jih je uporabnik predlagal. Hkrati izvede tudi prostorsko umeščenost projekta s pomočjo prostorskih podatkov.

Prikazani so nekateri mogoči primeri:

  • Izdelava OPN občine. Uporabnik, ki projekt prijavi, je lahko izdelovalec OPN-ja ali občinski uradnik na oddelku za prostor v vlogi soglasodajalca;
  • Pobuda za novo čistilno napravo. S pobudo želi skupina občanov vzpodbuditi javno mnenje do te mere, da občina na tem področju naredi naslednji korak k vzpostavitvi/izgradnji čistilne naprave. Uporabnik, ki projekt prijavi, je lahko predstavnik civilne iniciative, ki je bila ustanovljena prav zaradi nove čistilne naprave;
  • Pobuda proti pozidavi parka s stanovanji. Tudi ta projekt lahko prijavi civilna iniciativa ali skupina občanov, ki jo pozidava moti, z namenom vplivanja na odločevalce;
  • Pobuda za izgradnjo novega nakupovalnega središča. Projekt lahko prijavi investitor, ki ga zanima, če si javnost v okolici nakupovalnega središča želi objekt ali ne.

 

 

Projekti
Minimize
Ven za zdravje
OPN Občine Zg.Kašelj
Čistilna naprava
InSist.PP
Human Cities
Smoties
Orodja na projektu
Minimize
Št. Projekt ID Orodje
1 OPN Občine Zg.Kašelj Spletni GIS
2 OPN Občine Zg.Kašelj Forum
3 OPN Občine Zg.Kašelj Blog
4 OPN Občine Zg.Kašelj Anketa
5 OPN Občine Zg.Kašelj Galerija
6 Čistilna naprava Spletni GIS
7 Čistilna naprava Forum
8 Čistilna naprava Blog
9 Čistilna naprava Anketa

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview