(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Participacija

Participacija v prostorskem načrtovanju

Javna participacija je uzakonjena pravica vsakega prebivalca Slovenije. Z njo izraža svoje ideje, pomisleke, strinjanja in nestrinjanja s prostorsko politiko posegov v njegovo življenjsko okolje in s svojim lastnim znanjem prispeva k boljši urejenosti prostora. Institucije, ki so dolžne omogočati participacijo, to omogočajo, a le v minimalnih, nujno potrebnih oblikah, ki še zadostijo veljavni zakonodaji.

Participacija javnosti v procesih prostorskega načrtovanja lahko veliko pomaga déležnikom v procesih prostorskega načrtovanja, da se postopki izvedejo bolj transparentno, hitreje in bolj strokovno. Vsi déležniki pri tem lahko pridobijo. Javnost pridobi transparentnost v postopkih, zavedanje, da lahko nekaj pripomore k reševanju prostorskih zadev in da se njeni predlogi upoštevajo. Investitorji lahko preverijo javno mnenje za načrtovan poseg v prostor ali poskusijo pridobiti javno mnenje na svojo stran. Načrtovalci lažje pridejo do znanja in védenja o prostoru, ki ga ima lokalno prebivalstvo, kar jim je v pomoč pri izdelavi prostorskih načrtov. Hkrati načrtovalci preverjajo javno mnenje in lahko vplivajo nanj s pojasnili in dovolj podatki o postopkih. Občinski uradniki in občinski svetniki kot soglasodajalci pa se lahko na podlagi javne participacije lažje odločijo, da podprejo prostorske načrte ali jih zavrnejo.

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview