(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Investitorji

Participacija
Izbrali ste vstop za investitorje. Pred vami je generativna spletna platforma, ki omogoča izdelavo projekta z vašim naborom participativnih orodij. Orodja vam omogočajo pridobivanje javnega mnenja in ozaveščanje javnosti, kar bo posledično vašemu projektu dalo moč, s katero boste dosegli boljše rezultate. Opis orodij najdete na strani "Orodja".

Za lažje razumevanje uporabe generativne spletne platforme si preberite naslednji scenarij.

Primer umeščanja novo gradnje v že grajeno okolje

Ste investitor in želite v blokovsko naselje, na zazidljivo parcelo postaviti nov objekt. Ta je lahko bodisi dom za ostarele, varovana stanovanja ali večstanovanjski objekt. Zanima vas mnjenje okoliških prebivalcev, kako gledajo na predlog pozidave, kaj bi raje imeli ali dom za ostarele, varovana stanovanja ali večstanovanjski objekt? Hkrati pa bi s svojimi predlogi in sporočili strokovnjakov uplivali na javno mnenje "za" izgradnjo novega objekta. Predstavnik investitorja se prijavi na portal in ustvari nov projekt. Pri tem izbere naslednja orodja:

  • GIS,
  • forum,
  • blog,
  • fotogalerija,
  • spletne ankete.

Ko je projekt izdelan, je samodejno poslana zahteva sistemskemu operaterju generativne spletne platforme. Ta ustvari novo spletno stan projekta na portalu z želenimi orodji. Ko je ustvarjena nova stran projekta, predstavnik pobude dobi obvestilo, da je stran projekta ustvarjena in jo lahko začne uporabljati. Predstavnik investitorja lahko pošlje obvestilo vsem svojim sodelavcem in strokovnjakom, ki so izbrani, da napišejo svoja strokovna mnenja o projektu ter javnosti, da lahko začnejo uporabljati spletno stran projekta.

Vsak uporabnik lahko dostopa do strani brez poprejšnje registracije, če pa želi sodelovati s svojimi predlogi, se mora registrirati. Predstavnik pobude najprej naloži na spletno stran projekta vsebine, ki se tičejo pobude. To so fotomontaže in slike idejnih načrtov nove pozidave, lahko tudi 3D slike novega objekta. V blog strokovnjaki zapišejo predloge za in proti takšni pozidavi. Na spletni GIS pa namestijo zemljevid mesta in okolice z dodatnimi sloji, ki prikazujejo občinski prostorski načrt in idejne načrte možnih različnih tipov pozidave.

Občani se prijavljajo na spletno stran projekta in izražajo svoja mnenja. Sodelujejo v razpravah na forumu, izpolnjujejo ankete, s katerimi želijo investitorji ugotoviti želje. Na forumih se pojavljajo razne rešitve in ideje.

Ko investitor ugotovi, da so občani v večini na njegovi strani, predloži občini pripravo OPPN za predlagano območje.

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview