(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Javnost

Participacija
Izbrali ste vstop za javnost. Pred vami je generativna spletna platforma, ki omogoča izdelavo projekta z vašim naborom participativnih orodij. Orodja vam omogočajo pridobivanje javnega mnenja in ozaveščanje javnosti, kar bo posledično vašemu projektu dalo moč, s katero boste dosegli boljše rezultate. Opis orodij najdete na strani "Orodja".

Za lažje razumevanje uporabe generativne spletne platforme si preberite naslednji scenarij.

Primer čistilne naprave

Pobuda za čiste vode je združenje občanov, civilna iniciativa, ki želi, da občina investira v čistilno napravo. Čistilna naprava bo očistila kanalizacijske vode občinskega središča, ker se te trenutno izlivajo v reko, ki teče skozi mesto. Pobuda želi vsem občanom prikazati stanje kanalizacije v občini, možne lokacije za čistilno napravo in spodbuditi občinske predstavnike k dialogu o pomembnosti čistilne naprave. Predstavnik pobude se prijavi na portal in ustvari nov projekt. Pri tem izbere naslednja orodja:

 • GIS,
 • forum,
 • blog,
 • spletne ankete.

Ko je projekt izdelan, je samodejno poslana zahteva sistemskemu operaterju generativne spletne platforme. Ta ustvari novo spletno stan projekta na portalu z želenimi orodji. Ko je ustvarjena nova stran projekta, predstavnik pobude dobi obvestilo, da je stran projekta ustvarjena in jo lahko začne uporabljati. Predstavnik pobude lahko pošlje obvestilo vsem zainteresiranim za pobudo ter občinskim predstavnikom, da lahko začnejo uporabljati spletno stran projekta.

Vsak uporabnik lahko dostopa do strani brez poprejšnje registracije, če pa želi sodelovati s svojimi predlogi, se mora registrirati. Predstavnik pobude najprej naloži na spletno stran projekta vsebine, ki se tičejo pobude. To so razne analize stanja rek, ki tečejo skozi mesto in v njegovi okolici ter analize stanja kanalizacijskega omrežja. Doda še število prebivalstva in demografske prognoze priseljevanja v mesto, kar vse obremenjuje mestno kanalizacijo. V blog predstavniki pobude zapišejo tudi svoje zamisli o tem, kako in kje bi lahko postavili čistilno napravo in koliko sredstev bi za to porabili. Na spletni GIS pa namestijo zemljevid mesta in okolice z dodatnimi sloji, ki prikazujejo občinski prostorski načrt, stanje vodotokov in poplavnih območij, zajetja pitne vode in zemljiški kataster.

Občani se prijavljajo na spletno stran projekta in izražajo svoja mnenja. V GIS vrisujejo možne lokacije čistilne naprave ali pa območja, kjer je ne bi želeli imeti. Sodelujejo v razpravah na forumu, izpolnjujejo ankete, s katerimi želijo pobudniki ugotoviti želje občanov in tudi soglasodajalcev. Tudi občinski uradniki se prijavijo na stran projekta in sodelujejo v razpravah, da bi ugotovili ali naj pritrdijo gradnji čistilne naprave ali ne, ker bo na primer predraga in občina nima dovolj denarja. Na forumih se pojavljajo razne rešitve in ideje. Od gradnje večje in več manjših čistilnih naprav do zelene čistilne naprave, kjer se voda čisti z zasaditvijo primernih rastlin.

Ko pobudnik ugotovi, da so občani v večini na njegovi strani, predloži občini pripravo projektne dokumentacije za čistilno napravo, ki je dobila največ glasov, občinskemu svetu pa predlog nove investicije.

Seveda lahko generativno spletno platformo uporabite tudi za druge namene:

 • investitor bi rad v vaši soseski pozidal še tisti majhen košček zelenic, ki vašim otrokom omogočajo malo zabave na svežem zraku,
 • med bloki imate zelenico, ki bi jo želeli spremeniti v otroško igrišče,
 • iskanje prostora za vrtičke,
 • opozarjanje na pešcem in kolesarjem nevarna mesta v vaši soseski,
 • in še mnogo drugih možnosti.

UIRS

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, Lj.
info@uirs.si
www.uirs.si

Pomembno

»Sodelovanje javnosti je smiselno le, če udeleženim omogočimo vplivanje na izbiro rešitev ali ukrepov v čim zgodnejši fazi procesa nastajanja dokumenta« (Mežnarič I. in ostali, 2008)

Namen

Spletni portal je namenjen raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Info

Vprašanja o uporabi portala in drugo lahko pošljete na naslov: participacija@uirs.si
Planar Client Options
Layout Style
 • Wide
 • Boxed
Theme Preview